Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Draško Stanivuković i generalni sekretar Partije demokratskog progresa (PDP) Milko Grmuša, predstavili su inicijativu kojom žele da Skupština svojim zaključcima obaveže Vladu Republike Srpske (RS) da donese tri važne odluke.

Riječ je o odluci o maksimalnoj cijeni koštanja jednog službenog automobila, 50 hiljada maraka sa PDV-om, obaveznom obilježavanju svih službenih automobila u javnim institucijama i javnom sektoru, kao i da se napravi registar svih službenih automobila.

Stanivuković je najavio da će insistirati da se o ovoj problematici raspravlja na sjednici Narodne skupštine zakazanoj za 18. februar. Dodao je kako očekuje da će Skupština obavezati Vladu RS da ispoštuje ovu inicijativu, koja je i preporuka Glavne službe revizije javnog sektora RS u Izvještaju iz aprila 2016. o ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe službenih vozila Vlade RS.

Stanivuković je naglasio da se ekonomičnijim pristupom kada je riječ o nabavci i eksploataciji službenih automobila na godišnjem nivou, mogu ostvariti uštede od nekoliko miliona maraka, te da se od ovog novca svake godine može napraviti po jedna fabrika u RS.

Milko Grmuša je izjavio da je javna revizija utvrdila kako ne postoji jedinstven pravni normativni rok za nabavku vozila, kao ni normativi za potrošnju goriva.

On je naveo da javnost, između ostalog, ima pravo na informaciju koliko je službenih vozila u javnom sektoru Republike Srpske.