Grad Bijeljina donio je odluku o subvencioniranju prevoza učenika osnovnih škola koji do škole putuju duže od četiri kilometra. Za ove namjene izdvojeno je 120 hiljada maraka iz gradskog budžeta, a ugovor sa prijevoznicima potpisan je danas.

Oko 1.100 osnovaca sa područja Semberije, kojima je škola udaljena više od četiri kilometra, ubuduće će imati jeftiniji prevoz. Naime, odlukom o subvencionisanju prevoza učenika, izdvojeno je 20 maraka po učeniku.

“Od ovih 20 KM deset će ići na umanjenje učenicima koji sada daju, a deset da se obezbijedi da ne dođe do povećanja cijene karte. Time rješavamo dva problema, jedan je da se ne povećava cijena karte, bar za ovu školsku godinu i da roditelji daju deset maraka manje”, rekao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Subvencija će, kažu prevoznici, značiti i njima i roditeljima, jer je zbog povećanja cijene goriva bilo neophodno korigovanje cijene.

“Ovo nije dovoljno prevoznicima, ne može pokriti sve troškove, ali može bar djelimično umanjiti one troškove koji čine okosnicu prevoza djece i građana na području grada. Ovim se obavezujemo da nećemo dizati cijene do kraja školske godine, nego tek poslije, krajem iduće godine, kad se to dogovorimo. Prevoznici ovo mogu da iskoriste da se prestrukturiraju”, kaže Fadil Baćevac, menadžer prevoza “Semberija transport”.

Prilikom potpisivanja ugovora, prevoznici su najavili sastanak povodom organizovanja javnog prevoza u gradu i borbe protiv “divljih taksista” i nelojalne konkurencije.