Republički inspektori za hranu područnog odjeljenja Inspektorata u Bijeljini u 2019. godini izvršili su u unutrašnjem prometu 185 kontrola i u 63 slučaja utvrdili nepravilnosti, izjavila je načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću u Inspektoratu Republike Srpske Dušanka Makivić.

“U cilju otklanjanja nepravilnosti, subjektima kontrole izrečene su 62 upravne mjere kojima je naloženo preduzimanje potrebnih mjera i radnji, te je izdato 48 prekršajnih naloga u vrijednosti od 41.550 KM”, navela je Makivić.

Ona je navela da su inspektori najčešće konstatovali da zaposlena lica koja rukuju sa hranom nisu obavila redovni sanitarni pregled, nisu pohađala dodatnu edukaciju o higijeni hrane, subjekti nisu redovno vršili ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda, te nedostatke na deklaracijama i pratećoj dokumentaciji.

Republička inspekcija za hranu u 2019. godini u Republici Srpskoj izvršila ukupno 1.542 kontrole, od kojih 185 na području bijeljinske regije.

Ona je istakla da i opštinske i gradske inspekcije, u dijelu svojih nadležnosti, u objektima u kojima se prometuje i uslužuje hrana na godišnjem nivou izvrše nekoliko hiljada kontrola u kojima takođe preduzimaju korektivne i prekršajne mjere u zavisnosti od utvrđenih nepravilnosti.

Utvrđivanje zdravstveno neispravne hrane, kaže ona, mnogo je rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su neredovni sanitarni pregledi zaposlenih, propusti u održavanju higijene u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, nepravilna manipulacija hranom i slično.

“Cilj inspekcije je da se pravovremenim preduzimanjem korektivnih mjera otklone nepravilnosti i eliminišu potencijalni rizici za zdravlje ljudi”, istakla je Makivić.