Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UIS) domaćin je dvodnevnog sastanka koji će ozvaničiti početak međunarodnog “Erasmus +” projekta: “Jačanje kapaciteta za primjenu dualnog obrazovanja u BiH”.

Sastanku prisustvuju predstavnici univerziteta u Bosni i Hercegovini i van nje, nadležnih ministarstava, privrednih komora. Cilj projekta je unapređenje kompetencija diplomiranih studenata i doprinos pri njihovom zapošljavanju, uvođenjem dualnog obrazovanja u visoko obrazovanje.

“Ključni korak je istraživanje našeg tržišta, pronalaženje kompanija koje ćemo uključiti u ovaj proces i kreiranje studijskih programa iz dijela dualnog obrazovanja. Naša je želja da se što prije na prostoru Bosne i Hercegovine provede usaglašavanje zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sa dualnim studijskim programima i da se na taj način unaprijedi kompetencija studenata, da se univerziteti i tržište rada povežu”, kaže prorektor za ljudske i materijalne resurse UIS-a Srđan Lalić.

“Nakon pilotiranja razvićemo zakonski okvir, koji će omogućiti da se otvori put ka razvijanju takvih studijskih projekata širom Bosne i Hercegovine”, objašnjava profesor Mirko Savić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.