Na današnji dan 1946. godine radio Ujedinjenih nacija počeo je emitiranje porukom ” Ovo su Ujedinjeni narodi. Obraćamo se ljudima svijeta”. Ovaj dan obilježava se kao svjetski dan radija. Gost Regionalnog dnevnika bio je Amir Sužanj, urednik na BH radiju 1.

Govoreći o ulozi radija u medijskom prostoru, kazao je da sama činjenica da postoji 170 radio stanica, pokazuje da je uloga radija vrlo važna.

Sve te stanice imaju svoju publiku i nekako preživljavaju. Ljudi radio vide kao medij u kojem mogu pronaći sve. Radio nije izgubio prednost, a to je dostupnost svima.


Na pitanje kako se radio bori sa pojavom interneta i novih medija, Sužanj je kazao da je bila ista dilema i kad se prvi put pojavila televizija, a to je da li će preživjeti radio.

Radio je žilav, preživio je pojavu televizije, a preživjeće i ostale, ove nove medije. Radio daje poseban ton ljudima.


Svaka stanica ima svoje mjesto, ali javni servis je nešto posebno, rekao je gost.

BH radio 1 ima specifične zadatke i poslove. Mi smo usmjereni na širu publiku za razliku od komercijalnih radija. Radio BiH ima neke programe koji nisu komercijalni i na neki način su teret, puno koštaju, ali mi ih pravimo jer je naš cilj šira publika, svi segmenti društva, a ne samo komercijalno.


Govoreći o razlici u izvještavanju na radiju danas i prije 30 ili 40 godina, Sužanj je rekao da je cilj isti, pravovremena i korektna informacija.

Danas imamo bolju tehniku gdje brže i bolje distribuiramo vijesti, javljamo se sa nekih mjesta gdje je prije bilo veoma teško. Priroda posla je ista prije 40 godina i danas.