Većina tačaka dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) je, bez delegatske rasprave, upućena Kolegiju Doma na usaglašavanje, jer za njihovo usvajanje nije postojala potrebna entitetska većina iz Republike Srspke.

Iako su zvanično predstavnici iz Republike Srpske izašli sa stavom da neće učestvovati u odlučivanju u institucijama, danas su ipak učestvovali u radu. Naime, delagati iz Kluba srpskog naroda u Domu naroda glasali su protiv ili su bili suzdržani, tako da nije bilo entitetske većine za usvajanje.

Bećirović tražio raspravu o Dodiku, Špirić odgovorio da od toga nema ništa

Delegat Denis Bećirović predložio je na početku sjednice novu tačku dnevnog reda “Informacija o antidejtonskim i antiustavnim napadima člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika na Ustavni sud BiH, s posebnim osvrtom na ugrožavanje ustavnog poretka i mirovnog procesa u BiH”.

Bećirović je informisao delegate da je jutros zvanično u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog koji predviđa amandmansku izmjenu člana 6 stav 1 Ustava BiH i to na način da Ustavni sud BiH ubuduće ima 12 članova, od kojih predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, nakon konsultacija s Predsjedništvom BiH, nakon ovih amandmanskih izmjena treba da bira šest članova Ustavnog suda.

“Dao sam vrlo jasnu argumentaciju zašto to predlažem”, rekao je Bećirović.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić mu je odgovorio da “dok je Kluba delegata srpskog naroda ovdje, Milorad Dodik neće biti tačka dnevnog reda Doma naroda”.

“Ne zato što ne treba o svemu raspravljati, nego što mislim da vaša mržnja s kojom nastupate nije dobra ni za koga u BiH. Morate znati da se u ovom domu i Srbi pitaju, koliko se pitaju drugi klub i treći klub. Neće biti tačka dnevnog reda Milorad Dodik. Ja vam to obećavam”, rekao je Špirić.

Nakon glasanja o prijedlogu Denisa Bećirovića šest delegata je bilo “za”, osam protiv i jedan suzdržan tako da ova tačka nije dobila potrebnu podršku da bude uvrštena u dnevni red današnje sjednice.

Na usaglašavanje Kolegiju je upućen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji je u završnoj fazi usvajanja, a kojim se predviđa povećanje plata vojnicima i podoficirima u Oružanim snagama BiH.

Kolegij treba da se usaglasi i o Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, a kojim se uvodi mogućnost restrukturisanja banaka. Predloženim zakonom propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Na usaglašavanje Kolegiju upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH koji se nalazi u Domu naroda u drugom čitanju, a kojim se preciziraju nejasne norme u postojećem zakonu i obezbjeđuje da stranke u kraćim rokovima ostvare pravo na sudsku zaštitu ukoliko smatraju da je neko njihovo pravo uskraćeno ili nije ostvareno u upravnom postupku pred nadležnim tijelima uprave.

Kolegij treba da se usaglasi i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH koji su u prvoj fazi razmatranja u Domu naroda.

Dom naroda je većinom glasova odbio zahtjev Vijeća ministara za razmatranje, po hitnom postupku, Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH kojim se propisuje sadržaj pisanog zahtjeva u vezi sa tajnim prikupljanjem podataka za koje je potrebno sudsko ovlaštenje i uvodi ograničenje ukupnog trajanja ove mjere.

Na usaglašavanje su upućeni i izvještaji i informacije koji su bili na današnjem dnevnom redu, među kojima godišnji izvještaji Centralne banke BiH i Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, kao i informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH za 2018. godinu.

Kolegij će se usaglašavati i o prijedlozima za osnivanje privremenih komisija za provođenje konkursnih procedura za rukovodioce u više institucija BiH, kako i za imenovanje predstavnika parlamenta BiH u radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Sjednici je prisustvovalo po pet delegata iz klubova hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda.

Podsjetimo, na sastanku političkih predstavnika iz Republike Srpske održanom prije par dana u Banjoj Luci, odlučeno je da će predstavnici Republike Srpske na nivou BiH obustaviti svoj rad u odlučivanju po bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.