U većini gradova centralne i sjeveroistočne Bosne kvalitet zraka jutros je loš, kao i prethodnih dana. Indeks kvaliteta zraka u Sarajevu, prema mjerenjima u sedam sati, iznosio je 46 i ocijenjen je kao dobar.

Najzagađeniji su Živinice, Tuzla i Lukavac, gdje su indeksi kvaliteta zraka iznosili 192, 171 i 170 i nezdrav je za stanovništvo. Slična situacija je i u Visokom, Zenici i Ilijašu, gdje su izmjereni indeksi kvaliteta zraka iznosili 160, 157 i 156.

Iz Eko Akcije upozoravaju da je na području tih gradova moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti. Veća naprezanja tokom boravka vani, trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Zrak je jutros umjereno zagađen na području Goražda i Jajca, gdje su izmjereni indeksi kvaliteta zraka iznosili 74 i 62.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).