Neusklađenost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i potražnje tržišta značajno doprinosi sve većoj nezaposlenosti. Ovakvo stanje nije karakteristika samo naše zemlje.

Razlog su intenzivne promjene koje nije moguće pratiti stalnim izmjenama obrazovnog sistema.

Nastavni planovi i programi teško prate brze izmjene u zahtjevima za određena zanimanja. Prebacivanjem fokusa na vannastavne aktivnosti, učenicima se pruža mogućnost razvijanja šireg spektra kompetencija i novih načina rješavanja problema. Time se stvaraju uslovi za smanjenje jaza između profesionalne ponude i potražnje.

NEUSKLAĐENOST PONUDE OBRAZOVNOG SISTEMA I POTRAŽNJE TRŽIŠTA

Učenici na sekciji, recimo, tehničke kulture više se ne bave isključivo manuelnim radom. Sada se bave grafičkim dizajnom, bave se produkcijom,bave se povezivanjem onih svojih interesa koje imaju kod kuće kojima se bave i onim što uče u školi. “

Učenici u srednjim školama uglavnom su mišljenja da dalje obrazovanje treba biti u skladu s njihovim interesima i sklonostima, kako bi bili uspješni u poslu.

IZBOR ZANIMANJA PREMA INTERESIMA I SKLONOSTIMA

ANKETA

„Ja sam odlučio da ću studirati medicinu, upisati Medicinski fakultet, jer tu profesiju doktora vidim kao plemenitu profesiju i to me stvarno zanima. Žurnalistika. To je moja želja. Međutim, s obzirom na situaciju u državi to će biti malo teže, ali mislim da neću odustati od onog što sam planirala.“

Moderni obrazovni sistem od svakog pojedinca zahtijeva informisanost kako bi bio profesionalno konkurentan. Filozofski fakultet u Tuzli u naredna tri
mjeseca organizuje niz aktivnosti kojima će potencijalnim studentima približiti školovanje za određena zanimanja

NIHADA DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, dekanesa Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Tuzli

“Nekako nam se stalno potencira ta odgovornost u pripremi naših budućih, ali i sadašnjih studenata za tržište rada koje se, naravno, stalno mijenja, ali cijenimo da studijski programi Filozofskog fakulteta, ali i programi razmjene pružaju zapravo jako dobar temelj našim studentima i dobru mogućnost da budu konkurentni na tržištu rada.Biti konkurentan na tržištu rada znači nastaviti edukaciju i nakon završetka formalnog obrazovanja. Razvijanje stručnih kompetencija traje tokom cijelog radnog vijeka.

KONTINUIRANIM RAZVIJANJEM KOMPETENCIJA DO KONKURENTNOSTI

GABRIEL PINKAS, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

“Mi danas imamo zanimanja koja prije dvadeset godina nisu postojala, a vrlo su unosna. Također, za neka od tih zanimanja nisu ni potrebne formalne kvalifikacije. Dovoljno je da imate snažne generičke kompetencije i sposobnost samoobrazovanja, odnosno sposobnost da kritički pronalazite, promišljate i na kraju koristite informacije koje će biti u službi vašeg profesionalnog angažmana.”

Suština profesionalne orijentacije jeste osposobiti pojedinca tokom formalnog školovanja da samostalno donosi odluke značajne za izbor zanimanja i razvoj karijere. Informacije i savjetovanje, ključni su u tom procesu.