Slovensko udruženje “Frank” prijavila je državu Evropskoj komisiji, žaleći se na sporost u rješavanju tužbi koje su pokrenuli protiv banaka koje su odobravale tzv. “švajcarske” kredite, objavili su danas slovenski mediji.

Advokat Robert Preininger, koji zastupa zajmoprimce u “švajcarcima”, kazao je za Slovensku televiziju da banke koje su takve kredite odobravale nisu pri tome ispunile dužnost da klijentima pojasne uslove kredita i potencijalni rizik.

“To je jasno i prema kriterijumima koje je u vezi s nekim slučajevima kredita u švajcarcima u drugim zemljama odredio sud Evropske unije, ali naši sudovi to ne uvažavaju”, dodao je.

Udruženje “Frank” interesno povezuje one koji su uzimali kredite s deviznom klauzulom vezanom na tečaj švicarske valute. Tuže se da njihova agonija traje godinama, a na vidiku nema cjelovitog rješenja niti pravomoćne sudske presude za njihove slučajeve, ali ni ustaljene sudske prakse.

Neka negativna sudska rješenja na njihove tužbe protiv banaka još razmatra Ustavni sud, a tek nakon što iscrpe i tu instancu mogli bi tužiti državu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, pojašnjavaju svoje obraćanje Evropskoj komisiji.

Prema podacima koje je lani iznijela Slovenska središnja banka, u Sloveniji je nezaključeno još oko 370 miliona eura stambenih kredita s klauzulom u švicarskim francima, a računa se da će zadnji takvi krediti biti otplaćeni za desetak godina jer su se mnogi klijenti banaka odlučili da ih konvertiraju u evrske kredite.

Evropski sud za ljudska prava je temeljem rumunjskog slučaja Andricius jasno naveo da ugovorni uvjeti za kredit moraju biti napisani u jasnom i razumljivom jeziku, te da financijske ustanove zajmoprimcu moraju dati potrebne informacije, navela je Pirc Musar za Slovensku televiziju.