Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) na kojoj će biti predstavljene teme o edukaciji, te realizovanoj obuci komandi i jedinica OS BiH tokom 2019. godine, biće održana danas u Domu Oružanih snaga u Sarajevu.

Iz Ministarstva odbrane BiH je saopšteno da će biti riječi i o problemima i izazovima sa kojima se komande i jedinice Oružanih snaga BiH suočavaju tokom realizovanih planskih aktivnosti obuke s ciljem unapređenja, planiranja, izvođenja, standardizacije, ocjenjivanja i daljeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u Oružanim snagama.

Planirano je da konferenciji prisustvuju najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, te komandant NATO Štaba u Sarajevu Vilijam Edvards i komandant EUFOR-a Rajnhard Trišak.

Među temama koje će biti razmotrene su “Obuka borbenih jedinica i jedinica borbene podrške – realizovana obuka i prijedlozi za poboljšanje”, “Koncept operativne sposobnosti i proces ocjenjivanja deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH”, “Institucionalna obuka u Oružanim snagama BiH” i “Resursi za podršku obuke”.

Biće razmatrane i teme “Međunarodna takmičenja pripadnika Oružanih snaga BiH u vojničkim disciplinama”, “Moduliranje specijalističke obuke Oružanih snaga BiH”, “Međunarodne vježbe, programi međunarodne saradnje i obuka sa EUFOR-om”, te “Plan obuke Oružanih snaga BiH 2021. – 2023.”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane BiH.