Od stupanja na snagu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj, zahtjev za ostvarivanje prava ili statusa po ovom osnovu podnijelo je oko 400 žrtava. Kako bi unaprijedili primjenu zakona i informisali žrtve o mogućnosti prijave za regiju Bijeljina, koja obuhvata sedam lokalnih zajednica, formirana je mreža podrške.

Mreža podrške za regiju Bijeljina kontinuirano se sastaje od kraja 2019. godine, kako bi unaprijedili primjenu Zakona o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj. Na posljednjoj radionici finalizovan je tekst protokola o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama ratne torture.

DRAGANA PETRIĆ, Fondacija “Lara”

“Poenta zakona jeste da žrtve ratne torture ostvare status ili status i pravo, u zavisnosti od kategorije u koju spadaju, neke žrtve će da dobiju pravo na novčano primanje, dok ostale koje dobiju status imaće prava po drugom osnovu.”

Nakon stupanja na snagu ovog zakona, povećan je broj onih koji se javljaju kako bi ostvarili prava ili status žrtve rata, ali u nedovoljnoj mjeri, kažu u Gradskoj upravi Bijeljina.

ŽELJKA GRUJIČIĆ, Gradska uprava Bijeljina

“Mi imamo 13 lica kojima smo priznali status, 8 lica sa statusom i pravom, plus jedno lice koje je odlučilo da prima po zakonu o civilnim žrtvama rata i šest predmeta koji su u postupku.”

Zakon je donijet kasno i ima niz manjkavosti, smatra Radojka Filipović, predsjednik opštinske organizacije nestalih Bratunac, čija je porodica pretrpjela torturu, a posljedice su, kako kaže, vidljive i danas.

RADOJKA FILIPOVIĆ, Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca Bratunac

“U našem udruženju ima veliki broj takvih članica i, podsjetiću, i članovi moje porodice su preživjeli takvu torturu. Zakon koji je trenutno u primjeni ima određene svoje nedostatke.”

Mreža podrške obuhvata gradove Bijelinu i Zvornik, te opštine Bratunac, Osmaci, Srebernica, Lopare i Ugljevik, a radionica je dio projekta “Traženje pomoći i podrške za preživjele seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini”, koji Fondacija “Lara” realizuje uz finansijsku podršku Međunarodne organizacije za migracije.