​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da će zaštititi svakog učenika u Srebrenici i da neće dozvoliti da učenici budu predmet političkih zloupotreba.

“Ministarstvo poziva nadležne organe da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se što prije utvrdila odgovornost lica koja su putem komentara na društvenim mrežama i putem pojedinih medija iznosila prijetnje učenicima srpske nacionalnosti”, saopšteno je iz Ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da je prije dva dana održan sastanak predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture sa načelnikom opštine i predsjednikom Skupštine opštine Srebrenica, direktorom Prve osnovne škole i predsjednikom Savjeta roditelja, na kome je usaglašeno niz mjera koje treba da doprinesu stvaranju sigurnog okruženja, boljoj komunikaciji i međusobnom razumijevanju u ovoj lokalnoj zajednici.

Na zahtjev srpskih roditelja, na sastanku je usaglašeno da se u Savjet roditelja biraju iz svakog razreda po jedan roditelj iz reda Srba i jedan roditelj iz reda Bošnjaka.

U saopštenju navode da nije udovoljeno naknadnom zahtjevu bošnjačkih roditelja da se uvede nacionalna grupa predmeta u centralnoj školi od prvog do petog razreda jer to nije u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

“Nije udovoljeno ni zahtjevu da se uklone iz hola Prve osnovne škole umjetničke slike sa likom Petra Petrovića Njegoša i Vuka Karadžića jer je riječ o istorijskim ličnostima koje se izučavaju u nastavi, a ne o uvredljivom sadržaju”, piše u saopštenju.

“Školski odbor bira i odlučuje u skladu sa Pravilnikom o radu i postupku izbora i razrješenja članova školskog odbora i da ga čine četiri predstavnika Srba i tri predstavnika Bošnjaka”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je usaglašeno takođe da, pored školske slave koja se obilježava 27. januara, Prva osnovna škola ubuduće obilježava i Dan škole, kao što to čini veliki broj škola u Srpskoj.

“Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa lokalnom zajednicom i Prvom osnovnom školom učiniti sve da zaštiti svakog učenika od bilo kakvog oblika diskriminacije”, piše u saopštenju.

Osuđujući svaki vid medijske i političke manipulacije koja ugrožava bezbjednost učenika, Ministarstvo prosvjete i kulture poziva rukovodstvo opštine Srebrenicа, Prvu osnovnu školu, kao i sve građane ove opštine da zajedno rade na stvaranju boljih uslova za obrazovanje i zdravo odrastanje sve djece u Srebrenici.