Na jugu Bosne i Hercegovine grade se novi kilometri autoceste. Užurbano se radi na dvije poddionice: Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići.

Kojom brzinom teku radovi, ima li ima zaostataka i nepredviđenih kašnjenja, provjerila je ekipa BHRT-a.

Intenzivno se radi na izgradnji 11 kilometara poddionice Počitelj – Zvirovići koja je dio autoputa Počitelj – Bijača. Na kompletnoj dužini trase izvršen je površinski kop i trenutno se rade zemljani radovi i temelji pojedinih objekata. Čitava poddionica podijeljena je na dva lota, a rok za završetak radova je 24 mjeseca za lot 1, odnosno 30 mjeseci za lot 2.

VANjA PODHRADSKI, šef projekta

Na sekciji jedan imamo tri propusta , dvije petlje su predviđene za izgradnju , predviđen je i veliki most počitelj a pored njega još tri mala mosta , tunel koji vidite iza mojih leđa i jedan potputnjak.

Počeli su i pripremni radovi za izgradnju mosta Počitelj koji će sa predviđenom dužinom od 945 i visinom od 100 metara biti najduži na koridoru Pet- ce. Iskopani su i prvi metri izlazne strane tunela Počitelj koji će biti dužine oko 1100 metara. Na iskopu tunela radi se u tri smjene austrijskom tunelskom metodom, što znači da se radi iskop punog profila tunela.

HRVOJE ANTIČEVIĆ, nadzorni inžinjer za tunel Počitelj

Na ovoj lokaciji predviđene su određene kaverne koje se mogu javiti i te kaverne se moraju sanirati a ostali dio smatram da nebi trebalo biti zapreka za završetak.

Antičević navodi kako bi tunel trebao biti gotov do kraja ove godine. Na drugom gradilištu u Hercegovini na poddionici Buna – Počitelj radovi se odvijaju predviđenom dinamikom. Trenutno se radi na ukopavanju podzemnih instalacija.

BOŽE TADIĆ, šef projekta

Do sada su završeni grubi radovi na iskopima i nasipima taođe riješene su sve kolizije sa postojećim dalekovodima i vodovodnim instalacijama. Svi objekti su uglavnom završeni još se radi na nadvožnjaku Kevčić.

Završetak radova na ovoj poddionici predviđen je u trećem kvartalu ove godine. Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se sredstvima osiguranim u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom, u visini od 100 milijuna eura , dok su sredstva za poddionicu Buna – Počitelj osigurana od EBRD-a, u iznosu od oko 25 miliona eura.