Nevladina organizacija “Ženski centar” iz Trebinja uskoro pokreće plantažnu proizvodnju organske smokve na devet hektara površine. Praviće sve proizvode od ovog voća te zaposliti ranjive kategorije društva.

Na površini od devet hektara uskoro će Nevladina organizacija “Ženski centar” iz Trebinja posaditi sadnice smokve. Planirali su zasaditi 2.060 sadnica, a u prvoj fazi će biti zasađeno 600 komada. Sve će biti urađeno, od proizvodnje do prerade, kako bi proizvodi nosili sertifikat organsko.

“Smatram da će ovo biti super mogućnost za saradnju ne samo sa kooperantima, već i sa naučne strane u smislu povezivanja sa fakultetima o uzgoju mediteranske kulture”, kaže Ljiljana Čičković, izvršni direktor NVO “Ženski centar”, Trebinje.

Prevashodno će se saditi autohtone smokve i to petrovače, sušioka ili tenica i zimica. Dogovaraju saradnju i sa stručnim licima kako bi proširili broj vrsta koje će zasaditi.

“U najavi imamo i saradnju sa profesorom Prgometom, koji je najavio da bi mogao da nam donira oko 51 sortu smokve od 150 koje postoje na svijetu. U Izraelu se bave proizvodnjom raznih hibrida, kojih sada imaju oko dvije hiljade”, kaže Đorđe Kovačević, Poljoprivredna zadruga “Smokvica”, Trebinje.

Jedna od djelatnosti “Ženskog centra” je i pomaganje ranjivim kategorijama ljudi, pa su o njima razmišljali i u okviru ovog projekta.

“Što se tiče uposlenja, prednost će imati ranjive kategorije. U ovoj godini ćemo uposliti dvije osobe – jednu iz reda mladih i jednu iz reda ranjivih kategorija žena, kao što su žene žrtve porodičnog nasilja”, kaže Ljiljana Čičković, izvršni direktor NVO “Ženski centar”, Trebinje.

Planirano je da razviju deset različitih proizvoda od smokve, suve smokve, organske džemove sa različitim dodacima. Sa pedeset odsto proizvodnje, ispitaće zainteresovanost tržišta za određene proizvode. Radiće i edukaciju postojećih proizvođača o svjetskim iskustvima u proizvodnji ovog voća.