Skupština Tuzlanskog kantona danas je razmatrala zatečeno finansijsko i opšte stanje u javnim preduzećima, ustanovama i ministarstvima čiji su osnivači kantonalna Vlada ili Skupština, a nakon formiranja aktuelne vlade. Sjednica je sazvana na prijedlog Kluba poslanika Demokratske fronte.

Klubovi poslanika DF-a i SDA u Skupštini TK-a smatraju da je potrebno ukazati na propuste u radu preduzeća i ustanova čiji su osnivači kantonalna Vlada i Skupština, te u skladu s tim poduzeti odgovarajuće mjere. Ondje naročito misle na Univerzitetski klinički centar Tuzla, čiji dugovi prelaze 40 miliona KM-a, Univerzitet u Tuzli, gdje dinamika odlaska profesora u penziju i dolaska drugih na njihova mjesta nije usklađena, kao i višeslojne probleme u Zavodu za zapošljavanje i Šumama TK.

MAHIR MEŠALIĆ, predsjednik Kluba poslanika DF-a

„Svjedoci smo da su višemilionski gubici i željeli smo da podvučemo crtu da bi znali tačno gdje stojimo i da građanima jasno kažemo šta su mjere ove Vlade, odnosno da Vlada TK jasno naznači šta će biti mjere za sanaciju svih tih problema u javnim ustanovama i preduzećima.“

Premijer Denijal Tulumović, koji je na ovoj funkciji od jula prošle godine, ukazao je na akumulirani deficit, stanje koje je vlada u ovom sazivu zatekla, nenamjensko trošenje novaca i obaveze prema kreditu uzetom od MMF-a.

DENIJAL TULUMOVIĆ, premijer Tuzlanskog kantona


„Akumulirani deficit je bio nešto preko 25 miliona. Od toga, podsjetiću da je red stvari od 12,5 miliona namjenskih sredstava koja su pozajmljena radi održavanja tekuće likvidnosti. Treća obaveza je kredit MMF-a, koji je u iznosu skoro isto 25 miliona zbog dospjelih, a neplaćenih obaveza.”

U Klubu poslanika PDA kažu da sjednica nije pripremljena u skladu sa dogovorom na kolegiju i da je to način da se skrene pažnja sa, po njihovom mišljenju, bitnijih problema poput migrantske krize i lošeg stanja u kojem se privreda Tuzlanskog kantona nalazi.

SENAD ALIĆ, predsjednik Kluba poslanika PDA

„Ono što smo mi tražili na samoj sjednici kolegija i, evo, danas na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, da imamo uporedne podatke koje su to godine kada su nastali gubici, ko su odgovorne osobe koje su bile imenovane na poziciju direktora u tim preduzećima i zašto to radimo kad nam nisu gotovi završni računi.“

Predloženo je da se pripremljeni izvještaji aktueliziraju i kroz dva mjeseca zakaže nova sjednica sa ovom tematikom. Finansijski problemi na području Tuzlanskog kantona nastajali su duži vremenski period. Zato bi se, osim posljedicama, trebalo baviti i uzrocima problema, a kako bi se došlo do eventualnih rješenja.