Više od stotinu službenika pravosudnih institucija iz Bosne i Hercegovine steklo je praktično znanje o primjeni novog Modula za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela tokom obuka organizovanih u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli u februaru i martu ove godine.

Obuke su organizovane u sklopu EU finansiranog projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ koji je dio veće podrške Evropske unije pravosudnom sektoru u BiH.

Modul koji je u primjeni od januara ove godine olakšat će postupak dostavljanja podataka i provjere slučajeva u kojima sud, na prijedlog nadležnih tužilaštava, donosi odluku o oduzimanju imovine. Kako bi se pojednostavila primjena novog modula i omogućilo bolje razumijevanje cjelokupnog procesa oduzimanja imovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV-a BiH), kao implementator projekta predstavio je postojeći pravni okvir za primjenu modula, metode oduzimanja imovine, novčane ekvivalente koji se evidentiraju vezano za imovinu koja se oduzima kao i ostale prednosti novog Modula za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela.

Tokom obuke učesnici su imali priliku da kroz konkretne primjere oduzimanja imovinske koristi steknu i praktično iskustvo kako da elektronskim putem evidentiraju podatke u modul.

Kroz razgovor i razmjenu najboljih praksi učesnici su potvrdili da će Modul za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela olakšati dobivanje, provjeru i dostavu podataka.

Prednost primjene ovog modula će biti u efikasnijem praćenju evidencije o oduzetoj imovini i ujednačavanju vrijednosti oduzete imovinske koristi između sudova i tužilaštava – istakao je Almir Račić, IKT službenik i CMS administrator u Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

Tanja Gabela, CMS administrator u Općinskom sudu u Sarajevu:

„Na zahtjev stranke, možemo vrlo brzo i jednostavno dobiti tražene podatke o oduzetoj imovini, zahvaljujući raznim izvještajima koji se mogu dobiti primjenom modula. Ranije da bismo dobili određene podatke morali smo listati teške upisnike i imenike, a to je oduzimalo puno vremena.“

Pored regionalnih obuka i priručnika koji su obezbijeđeni sudovima i tužilaštvima u BiH, radi bolje primjene novog Modula za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, VSTVBiH će dodatno olakšati i nadzirati kvalitetnu provedbu modula, saopćeno je iz VSTV-a BiH.