Sud BiH je, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, osudio Branka Kovačevića na godinu dana zatvora, zbog poreske utaje ili prevare.

Kovačeviću je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000 KM koju je dužan da plati u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko je djelimično ili u cjelosti ne plati u datom roku, ona će biti zamijenjena kaznom zatvora.

Optuženom pravnom licu u ovom predmetu “Horizont” Banjaluka izrečena je novčana kazna od 15.000 KM koju je takođe dužno platiti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti presude, saopošteno je iz Suda BiH.

U slučaju da novčana kazna ne bude uplaćena u roku, bez odgađanja će biti sproveden postupak prinudne naplate.

Istovremeno je ukinuta mjera obezbjeđenja kojom se zabranjuju statusne promjene pravnog lica koje bi za posljedicu imale njegovo brisanje iz sudskog registra.

Kovačević je proglašen krivim što je od 2016. do 2017. godine, u namjeri da izbjegne da plati davanja propisana poreskim zakonodavstvom BiH, pružao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM.

Pravno lice “Horizont” raspolagalo je protivpravno ostvarenom imovinskom korišću u ukupnom iznosu od 358.428 KM, koju je u ime, za račun i u korist pravnog lica u svojstvu direktora ostvario optuženi Kovačević, za koliko je oštećen budžet BiH.