Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas novu Naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva.

  • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
  • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
  • Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organizovanja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podatci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH- Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.
  • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
  • Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
  • Preporučuje se svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.
  • Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama.
  • Preporučuje se zdravstvenim djelatnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inostranstvo, posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo.
  • Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH.