Skupština Kantona Sarajevo usvojila je budžet za 2020. godinu, koji iznosi 989.264.434 KM.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je rekao da se usvojeni budžet, od gotovo milijardu KM, sastoji od računa prihoda i rashoda, računa kapitalnih prihoda i rashoda i računa finansiranja.

U budžetu su povećana sredstva zdravstvu, za kapitalne projekte rješavanja problema mladih, njihovo zapošljavanje, obrazovanje, infrastrukturu, privredu.

Halebić je pojasnio da je došlo i do nekih izmjena u ovogodišnjem budžetu, a jedna od njh odnosi se i na metodologiju Federalnog ministarstva finansija KS kojom se onemogućavaju preraspodjele, ali i metode kojima će biti olakšana komunikacija s Federacijom BiH.

Razvojni budžet je 170 miliona KM, akumulirani deficit je 33 miliona KM, a prethodna godina je završila s tekućim suficitom od pet miliona KM. Dug KS je 165 miliona KM, od toga 65 odsto je instrano, a ostalo domaće zaduženje.

Većina projekata koji se finansiraju od inostranih kredita se odnose na kapitalne projekte u oblasti saobraćaja: izgradnja saobraćajnica, sanacija i rekonstrukcija tramvajske pruge, projekt energetske efikasnosti na javnim objektima, rekonstrukcija trolejbuske mreže i voznog parka.

Oko 21 odsto budžeta odnosi se na transfere prema pojedincima koji pripadaju određenim grupama građana koji po zakonskoj osnovi dobijaju sredstva za pomoć, a to su: siromašni, oni koji imaju posebne potrebe ili kategorije boračke populacije.

Sredstva iz budžeta će ići i za zaštitu porodica s djecom 31.286.465 KM, a za zaštitu civilnih žrtava rata 15.500.000 KM, za socijalna davanja osigurano je 14.031.500 KM, za pomoć građanima 450.000 KM.

Plate Univerziteta Sarajevo su povećane za više od pet miliona KM i sada se za taj segment izdvaja 105 miliona KM.

Više od milion KM tekuće rezerve iz budžeta je za nepredviđene troškove, kao što je pomoć privrednicima koji će eventualno biti pogođeni umanjenim prihodima zbog koronavirusa, ali će i to biti urađeno u dogovoru s Vladom FBiH. Sredstva će biti planirana i za prevenciju pojave koronavirusa – nabavka respiratora, nabavka zaštitne opreme za medicinsko osoblje.