Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama radi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba tog akta i lakšeg tumačenja i njegove primjene u praksi.

Najznačajnije razlike između nacrta i prijedloga ovog akta, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da se, osim već propisanih, i solarna postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlji, instalisane snage do 250 kilovata, izuzimaju iz predmeta koncesije, odnosno koncesionog odnosa.

Uz navedeno, dopunjena je odredba kojom se, između ostalog, uređuje namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade, a predstavlja prihod budžeta jedinice lokalne samouprave, na način da se ta sredstva mogu koristiti i za druge potrebe lokalnog razvoja, te ostale troškove neophodne za funkcionisanje jedinice lokalne samouprave, ne ugrožavajući definisana ograničenja.

“Naime, sredstva od koncesionih naknada ne mogu se koristiti za plate i druga lična primanja zaposlenih u administrativnoj službi, funkcionera i odbornika u jedinicama lokalne samouprave niti za plate i druga lična primanja korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave”, navedeno je iz Vlade.