Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade za mjesec februar mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za tu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.082.305 KM na ime naknada navedenim korisnicima.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.473 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda, saopćeno je iz Press službe KS.