Udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine upućuje apel i molbu svim nadležnim institucijama da propuste kamione sa tovom za piliće, jer će u protivnom doći u pitanje opstanak više stotina hiljada pilića.

U apelu i molbi svim nadležnim institucijama i pojedincima u državi Bosni i Hercegovini, peradari naviode da u okviru svojih mogućnosti i ovlaštenja učine sve kako bi se dozvolio nesmetan prolazak kamionima na graničnim prelazima države Bosne i Hercegovine, koji prevoze hranu i sirovine organizatorima tova u sektoru peradarstva.

Blagovremenim neprolaskom ovih sirovina i hrane za tov pilića-brojlera, doći će u pitanje opstanak više stotina hiljada pilića, koji su u ciklusu tova na našim farmama, te će to prouzrokovati višemilionske štete i gubitke, navodi se u apelu Udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine.