Vlada Federacije BiH trebala bi da usvoji mjere koje su usaglašene na jučerašnjem sastanku sa Udruženjem poslodavaca u FBiH u svjetlu aktuelne situacije i novonastale krize izazvane pojavom koronavirusa u BiH.

Premijer Novalić je ponovio da će Vlada FBiH učiniti sve što je u njenoj nadležnosti i u sadašnjim mogućnostima, te da već priprema set mjera s ciljem očuvanja radnih mjesta i očuvanja likvidnosti privrede.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH je kazao da je ublažavanje posljedica pojave koronavirusa na zdravlje građana prioritetno, ali da, pored mjera koje vlasti čine u tom pravcu, mora biti donesen i set ekonomskih mjera, jer je zbog pandemije novog virusa ugrožen rad brojnih kompanija kao i veliki broj radnih mjesta.

Privreda Federacije Bosne i Hercegovine nije izuzeta negativnih posljedica izazvanih pojavom i širenjem koronavirusa. Cilj Vlade FBiH je takve posljedice blagovremeno ublažiti u što većoj mogućoj mjeri.