Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa GDi Sarajevo je uspostavio web aplikaciju za praćenje prisutnosti koronavirusa (Covid-19) na području ovog kantona.

Aplikacija sadrži detaljne podatke o osobama i njihovim lokacijama koje su u sistemu nadzora na osnovu podataka Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Građanima su dostupni samo statistički podaci po općinama u Kantonu Sarajevo, a aplikacija trenutno nije prilagođena za mobilne uređaje, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.