Iako su nadležne institucije u Bosni i Hercegovini pokazale visok stepen saradnje i zajedničke borbe protiv koronavirusa, detektovani su i određeni problemi na terenu, na koje je jučer upozorio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Naveo je da sanitarni inspektori ne postupaju jednako prema svim građanima koji uđu u Bosnu i Hercegovinu.

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Bez obzira koji je inspektor tamo, on je obavezan da vam izda rješenje, dobivam obavještenje od građana da je u Aerodromu Tuzla građanin rekao da živi u Biijeljini, on je rekao ti nisi u našoj nadležnosti što je neprihvatljivo

ANA RIKANOVIĆ:

Nisu mi postavili nijedno pitanje te neke podatke vezano za boravak u BiH. Kad sam dobila papir sa brojem telefona Doma zdravlja u Bijeljini puštena sam da uđem u BiH, nisam dobila nikakvo rješenje da moram biti u kućnoj izloaciji.

Sve se može očekivati pa i ovo, u državi podijeljenih nadležnosti kakva je Bosna i Hercegovina. No iz Federalne uprave za inspekcije poslove poručuju da su tek sinoć dobili jasne upute kako postupati. Do sinoć nisu imali plan, ali je bez obzira na to, tvrde, situacija bila pod kontrolom.

ANIS AJDINOVIĆ, DIREKTOR FU ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Nije tačno da ti građani nisu bili evdientiran,i samo što je falilo to da i inspektor sanitarni u RS i Federaciji izriču mjere u Federaciji, i to od jučer funkcioniše. Sad je problem propratiti kretanja tih lica.

I kada su konačno dobili precizne upute šta ko treba da radi, pojavljuje se i novi problemi i to u Bijeljini. U ovom gradu nedostaje komunalnih policajaca koji bi obavljali kontrolu ugostitetljskih objekata kao i osoba u kućnoj izolaciji, s obzirom na to da je naredbom nadležnog ministarstva iz Republike Srpske predviđeno da te kontrole upravo obavlja komunalna policija. Osim u Mostaru malverzacije od nesavjesnih građana primijećene su i u Bijeljini, i to od muškarca koji je u zemlju ušao na prelazu Županja, a koji je, da bi izbjegao kontrolu, prijavio lažnu adresu boravka.

RATOMIR DRAGANIĆ, načelnik Komunalne policije Bijeljina

Inspektorica je izdala rješenje da mora biti u kućnoj izolaciji i kad je poslano to rješenje, poštom je vraćeno da ta osoba ne postoji i kad je ušao na prelaz niko nije provjerio.

Dosad je izdato šest prekršajnih naloga zbog nepoštivanja propisa o izolaciji a priprema se i jedan izvještaj o počinjenju krivičnog djela, i sve dok ne budemo svjesni svoje odgovornosti i obavezа, jedino tako ćemo iz ove situacije izaći kao pobjednici, drugačije nikako.