Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

U trećoj epizodi u 12:30 pogledajte:

GEOGRAFIJA

Domaća zadaća za učenike 9. razreda
Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija: Naselja u Bosni i Hercegovini

Za 20 minuta će vam biti jasno kako je tekao historijski proces naseljavanja teritorije naše zemlje, šta su to naselja, kako ih dijelimo i koji gradovi čine urbane centre naše zemlje. Zabavite se i kroz podjelu gradova Bosne i Hercegovine na obrazovne, rudarske, poljoprivredno-industrijske, trgovačke, turističke i saobračajne centre.

MATEMATIKA

Domaća zadaća za učenike 8. razreda
Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JO OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija: Računske operacije sa polinomima

Nastavnica vam pomaže da u dva zadatka riješite jednostavne i malo složenije polinome i izraze sa polnimima: operacije sabiranja i oduzimanja, množenja polinoma polinomom i momnoma polinomom.

Polinomi, množenje i sve operacije sa njima nisu tako teški, ali su preveliki i imaju velike izraze, zato vas nastavnica savjetuje da pripazite na zagrade, predznake svih članova, da sabirate slične monome i one koji imaju najviši stepen.

BIOLOGIJA

Domaća zadaća za učenike 9. razreda
Čas održala: prof. Maida Ćerimagić, Avdo Smailović

Lekcija: Srce i krvni sudovi

U našem se tijelu nalaze brojni mišići, a srce je jedan od najmoćnijih. Znamo da ne radi snagom naše volje, zato u ovoj lekciji istražujemo: šta ga pokreće, kako je građeno i koja je funkcija
srca i krvnih žila.

FIZIKA

Domaća zadaća za učenike 7. razreda
Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija: Temperatura i mjerenje temperature

Iz ove lekcije možete naučiti o osnovnim pojmovima temperature, saznati po čemu se razlikuju Celzijusova i Kelvinova skala i na kojem principu radi termometar.

HEMIJA

Domaća zadaća za učenike 8. razreda
Čas održala: prof. Aida Etminan, PP OŠ Isa-beg Ishaković

Lekcija: Količina tvari i koncept mola

Lekcija koja uvodi u svijet hemije i osnovnih pojmova u hemiji, kao što je kvantitet. Upoznajte mol ‒ mjernu jedinicu količine tvari i jednu od sedam osnovnih mjernih jedinica fizikalnih veličina Međunarodnog sistema jedinica i pokušajte riješiti zadatke uz pomoć primjera zadatka koje je nastavnica pripremila za vas.