“Gospodina Džaferovića molimo da umjesto kucanja na već otvorena vrata iskoristi svoj predsjednički i stranački autoritet i hitno, kad već nije do sada, nabavi više hiljada pari zaštitnih rukavica, maski i dezinfekcionih sredstava i donira ih svim medijskim kućama u BiH i tako pokaže istinsku brigu za zdravlje uposlenika javne riječi”, navodi se u saopštenju Ministarstva sigurnosti BiH.

U saopštenju se dodaje da je Koordinaciono tijelo BiH na državnom nivou već poduzelo mjere da se press-konferencije održavaju u holu Parlamentarne skupštine BiH gdje novinari mogu međusobno biti udaljeni po više metara ili ispred zgrade, tako da se te mjere već provode, te da je ministar sigurnosti BiH i predsjednik Koordinacionog tijela BiH Fahrudin Radončić kao dugogodišnji novinar i osnivač medijske kuće u BiH, i po tom osnovu je izuzetno zabrinut za zdravlje svakog novinara i drugih uposlenika medijskih kuća.

“Ministar Radončić je jednako tako zabrinut za zdravlje svakog građanina BiH ili pripadnike bilo koje struke i segmenta društva. Stoga želimo istaći važnost da svi uposlenici medicinskih ustanova, policija, Oružanih snaga, elektroprivrednog sistema, gradskih ili regionalnih vodovoda i kanalizacije i mnogih drugih ekspertskih struka od čijeg će zdravlja i prethodne samozaštite zavisiti strateško održavanje i funkcionisanje života svih građana BiH, također budu jednaka briga pojedinih članova Predsjedništva BiH”, piše u saopštenju.

Podsjetimo, Predsjedništvo BiH malo ranije zatražilo je od Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje, vlada i kriznih štabova na svim nivoima vlasti da nastave pravovremeno izvještavati javnost o svemu bitnom u vezi sa pandemijom virusa korona i mjerama koje se preduzimaju na njenom sprečavanju, ali je istaknuto i da je neophodno preduzeti sve mjere zaštite zaposlenih u medijskim kućama.

“Redovno informisanje javnosti od je posebnog značaja, ali je pri tome neophodno preduzeti sve mjere kako bi rad svih zvaničnika koji se obraćaju javnosti i svih novinara i drugih medijskih radnika bio bezbjedan”, naveo je predsjedavajući Šefik DŽaferović koji je u ime Predsjedništva BiH, uputio pismo Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spasavanje i medijima.

Istaknuto je da je u novonastaloj situaciji potrebno preduzeti sve neophodne preventivne mjere na efikasnijoj zaštiti zaposlenih u medijskim kućama, koji zbog prirode posla i velikog broja kontakata sa drugim osobama spadaju u rizične grupe građana.

Od Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje traži se da svim kriznim štabovima i institucijama, kao i medijskim kućama, proslijede preporuku u kojoj će biti navedene neophodne mjere koje je potrebno preduzeti.