Udruženje poslodavaca Federacije BiH /FBiH/ smatra da su predložene mjere Vlade za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa bolje od ranijeg prijedloga, ali da su nedovoljne.

S ciljem zaštite života i zdravlja zaposlenih i očuvanja radnih mjesta, iz ovog udruženja pozivaju Vladu i Savez samostalnih sindikata na potpisivanje privremenog socijalnog sporazuma kojim će se omogućiti “slanje ljudi na čekanje i osigurati isplata plata na način da svi snose dio tereta, srazmjerno snazi – radnici najmanje, poslodavci više, a vlada najviše”.

“Insistiramo da se hitno preusmjere sva budžetska sredstva, osim onih namijenjenih za plate zaposlenih, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, PIO/MIO, socijalnu zaštitu i slično, za umanjivanje efekata krize izazvane pandemijom virusa korona”, navodi se u saopštenju iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Iz ovog udruženja insistiraju da se hitno stavi u funkciju koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koji mora što prije da počne operativno da djeluje.