Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

U 12:30 pogledajte:

 1. GEOGRAFIJA
  Domaća zadaća za učenike 6. razreda
  Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija: Kopnene vode
Nastavljamo istraživanje o vodama. U današnjoj lekciji se bavimo kopnenim vodama, koje često nazivamo i slatke vode. Kada kažemo voda, mislimo na vodu u tri agregatna stanja:
• Voda u tečnom stanju dijeli se na tekućice (rijeke) i stajaćice (jezera, močvare i bare)
• Voda u čvrstom stanju je led kojeg najviše ima na Grenlandu i Antakrtiku
• Voda u atmosferi se naziva vodena para

Vodena para pomaže u kruženju vode u prirodi sa kojim počinjemo današnju lekciju.
Govorimo o rijekama i o njihovoj dužini oko koje se geografi stalno svađaju; o riječnim slivovima, pritokama i vodostajima. Saznaćemo i gdje se nalaze gejziri (periodični izvori tople vode iz filma “Hobit”), kao i šta su to terminalni izvori i kakve sve vode mogu biti.

 1. FIZIKA
  Domaća zadaća za učenike 9. razreda
  Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija: Ravno ogledalo

Postoje tijela koja upijaju svjetlost, a zovemo ih neprozirna tijela. Takvo tijelo je npr. čadž koja upija svu svjetlost. Tijela koja su glatka odbijaju svjetlost koja do njih dođe, takvo tijelo je ogledalo. Ogledalo je ravna glatka površina od koje se odbija svjetlost. Kako se svjetlost odbija od ogledalo, govorimo u ovoj lekciji.

 1. HEMIJA
  Domaća zadaća za učenike 8. razreda
  Čas održala: prof. Ajka Adilović, JU Peta Gimnazija

Lekcija: Količina tvari ‒ zadaci

Količina tvari i izračunavanje količine tvari iz izraza za molarnu masu i iz izraza za molarni broj, odnosno Avogadrov broj.

 1. MATEMATIKA
  Domaća zadaća za učenike 6. razreda
  Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija: Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva

 1. BIOLOGIJA
  Čas održalo: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park
  Domaća zadaća za učenike 6. razreda

Lekcija: Ogled: Ličnom higijenom protiv mikroba

Naučili smo šta su to mikrobi. Riječ “mikrob” dolazi iz grčkog jezika i sastavljena je od dvije riječi: mikros, što znači mali i bios, što znači život. Mikrobi su mali, nevidljivi oblici života koje ne možemo vidjeti golim okom, za njihovo posmatranje nam je potreban mikroskop.

Kada kažemo mikrob najčešće mislimo 4 vrste organizama: viruse, bakterije, gljive i protiste. Mikrobi prema značaju mogu biti štetni, korisni ili neutralni za nas.

U današnjoj lekciji fokusiramo se na patogene – štetne mirkrobe, koji uzrokuju patnju ili bol kod ljudi. Učimo iz ogleda kako se zaštiti od štetnih mikroba.