Koordinator Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH Zoran Tešanović gostujući u jutarnjem programu BHRT, najavio je isporuku prvih setova laboratorijske opreme za bezbjednost laboranata koji rade na detekciji koronavirusa za kliničke centre u Sarajevu i Banjaluci .

Tešanović kaže da su Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH ion kao državni koordinator pokušali naći način kako bi Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) mogla pomoći BiH:

“Ova oprema je važna jer SZO preporučuje veliki broj testiranja. Ova oprema obezbjeđuje biosigirnost klase 3, što je potrebno za ovu vrstu virusa i to je oprema koja osigurava bezbjednost za sve one koji rade poslove laboratorijske analize u laboratoriju, kao i na terenu u procesu prikupljanja ovakvih uzoraka”, kaže Tešanović.

Dodaje kako nijedan od postojećih laboratorija u BiH nema ovu vrstu sigurnosti, klasu 3.

“Možda ima samo Banjaluka i ovo će biti svakako jedan dobar napredak. Ovakva oprema se sada koristi za ove potrebe,ali će ubuduće podići nivo naše mikrobiologije”, kaže Tešanović.

Za laborante lica koja rade na ovim poslovima biće obezbijeđen dvosedmični trening:

“Sinoć sam komunicirao sa predstavnicima iz Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) , brzo i vrijedno rade i očekuju da bi u toku ove sedmice prva oprema, prvi set za Banjaluku trebao krenuti prema nama. Trening će se organizovati od 30. marta do 9. aprila u Zeberdorfu, gdje IAEA ima 8 laboratorija za radijacione i nuklearne tehnologije i primjenu. Ovdje se radi o pomoći koju IAEA pruža državama i ovdje se radi o tridesetak setova opreme, koji će podijeliti državama kao što je BiH “, kaže Tešanović.

Dodaje kako IAEA radi brzo,a na nama je da isto tako brzo radimo na ubrzavanju carinskih procedura i oslobađanja od dažbina.

“Vrijednost jednog laboratorijskog seta je 500 000 KM (250 000 eura). U ovim setu opreme dolazi sve što je neophodno za početak rada jedne laboratorijske institucije i uz jedan set dolazi i 2500 testova, sa kompletnim reagensima, što je u ovoj situaciji dragocjeno”, kaže Tešanović.