Kamioni koji na putu za BiH iz „trećih zemalja“ prolaze kroz Republiku Hrvatsku prilikom ulaska u BiH u pratnji hrvatske policije biće usmjereni na MGP Bijača, MGP Gradiška i MGP Šamac, dogovorio je direktor GP Zoran Galić sa MUP-om R.Hrvatske.

S ciljem rješavanja problema koji se pojavio u posljednje vrijeme na pojedinim graničnim prijelazima kada je u pitanju robni promet te ogromne gužve i kilometarska čekanja, direktor Granične policije BiH Zoran Galić dogovorio je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske da teretna motorna vozila iz „trećih zemalja“ koja tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku prilikom ulaska u BiH u pratnji hrvatske policije budu usmjerena na MGP Bijača, MGP Gradiška i MGP Šamac.

Nadalje, teretna motorna vozila iz BiH, prije nego uđu u R. Hrvatsku, moraju kontaktirati preduzeće u R. Hrvatskoj i oni će im na granici osigurati dozvolu s kojom mogu prijeći granicu.

To znači da sva teretna motorna vozila koja idu u Hrvatsku po robu (uvoz/izvoz) mogu preko ostalih graničnih prijelaza kao do sada prijeći državnu granicu, samo što je sada potrebno da prije odlaska na put obavijeste preduzeće kako je navedeno.

Dogovor direktora GPBiH i MUP-a Republike Hrvatske je postignut kako bi se izbjegle ogromne gužve i promet nesmetano odvijao.