Vlada Federacije BiH zadužila je Federalni štab civilne zaštite da hitno donese naredbu na osnovu koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove javno objavljivati ime i prezime, te mjesto prebivališta osoba koja krše izolaciju kao mjeru za sprečavanje širenja virusa korona.

Vlada FBiH, koja je u stalnom zasjedanju, saopštila je da je danas ovo zatražila i od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa.

Zadužen je Federalni štab civilne zaštite da donese naredbu na osnovu koje će kantonalni, opštinski i gradski štabovi civilne zaštite biti dužni u roku od 24 časa obezbijediti adekvatan prostor za smještaj lica za koje je utvrđeno da su postupila suprotno mjerama izolacije. Za sprovođenje onih koji su prekršili naložene mjere o izolaciji nadležna su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.