Sa sjeveroistoka Bosne i Hercegovine, iz Opštine Lopare, ovih dana stižu pozitivni primjeri društvenog angažovanja i dobre organizacije. Lokalne krojačice organizovale su se i započele šivenje zaštitnih maski za građane i ustanove.

Dom zdravlja podijelio je oko 6 hiljada maski koje su imali na zalihama, a načelnik je sebi smanjio platu kako bi obezbijedili dodatna sredstva za borbu protiv koronavirusa.

Od prije nekoliko dana, Ranka Isailović iz Lopara, zajedno sa još nekoliko krojačica, svakodnevno šije zaštitne maske za mještane, ali i ustanove na području ove podmajevičke opštine.

“Oko 150 maski dnevno sašijemo nas dvije. Do sada smo sašilo oko 400 maski, nemamo puno materijala, sašićemo koliko budemo imali”, kaže Isailović.

Oko 7.000 zaštitnih maski već je podijelio Dom zdravlja.

“Zahvaljujući prethodnim godinama kada smo prije svega donacijama naših prijatelja i sugrađana na privremenom radu u Švajcarskoj imali zalihe, pa smo u prvim momentima počeli da obezbjeđujemo maskama i javna preduzeća i insititucije na području Lopara”, kazao je direktor Doma zdravlja Lopare Želimir Nešković.

U ovoj opštini, koja je poznata po velikom broju ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu, u potpunosti poštuju mjere i preporuke izdate s ciljem prevencije koronavirusa. Načelnik opštine je, kako bi obezbijedio dodatna sredstva u budžetu, smanjio svoju platu.

“Ja sam odlučio da primam samo prosječnu platu a da razlika ostaje u budžetu opštine i da se koristi za ovu borbu protiv problema nastalih zbog koronavirusa. To nije veliki iznos ali znači puno i ako bi svi u RS-u uradili isto, to bi bilo preko 200.000 maraka na mjesečnom nivou u lokalnim budžetima”, rekao je načelnik Opštine Lopare Rado Savić.

Ova podmajevička opština pozitivan je primjer dobre organizacije i društvene angažovanosti, a pored navedenih mjera, osobama starijim od 65 godina na raspolaganju je tim sastavljen od radnika opštinske uprave koji ovih dana za njih obavljaju kupovinu, plaćaju račune i slično.