Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 16.092 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana, navodi se u saopćenju Anisa Ajdinovića, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U saopćenju se navodi kako Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja korona virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH. 

”Podsjećam, od nedjelje, 15. marta 2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH”, navodi se u saopćenju.

Rečeno je kako su, osim GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača i GP Kamensko.

“Zaključno s danom 23. martom 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 16.092 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana”, navodi se.

Rečeno je kako je nadzorima i mjerama, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 1.554 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije.

Isto vrijedi i za 149 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

U FUZIP-u očekuju nove podatke za državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

Pojasnili su kako kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 157 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku, navode, mogu potvrditi da će protiv 38 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

”Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 68 redovnih i 59 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 65 prekršajnih naloga u iznosu od 142.450 KM. Kod 59 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, rekao je Ajdinović.

Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 23. mart 2020. godine izgleda ovako: GP Bijača (83), GP Orašje (126), GP Izačić (93), GP Kamensko (316), GP Gorica (62), GP Bosanski Šamac (97), GP Velika Kladuša (80), GP Doljani (15), GP Bosansko Grahovo (27), GP Osoje (62), GP Gabela Polje (4), GP Čepikuće (10), GP Neum I (10), GP Neum II (2), GP Ivanica (41), GP Aerodrom Sarajevo (178) i MC Halilovići (9).