BIOLOGIJA

Lekcija: Ptice
Lekciju održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa Ćazim Ćatić

Lekcija za učenike 7. razreda

U prošloj lekciji smo saznali da su prvi leteći kralježnjaci bili neke vrste dinosaurusa. Nakon gmazova se pojavila se praptica ili arheopteriks, a tek krajem mezozoika su se pojavile ptice. Poznato nam je između 9 i 10 000 vrsta ptica, a crvkut nekih u njih ćete prepoznati u današnjoj lekciji. Upoznajemo vas sa pticama i odgovaramo neka pitanja o ovim životinjama, kao što su: koja je važnost ptica, koja su osnovna obilježja ovih dvonožnih kralježnjaka i ko su najpoznatiji predstavnici?
Saznajte i zbog čega ptice cvrkuću, kao i koja je najmanja, a koja najveća ptica na svijetu.