Zapovjednica Federalnog štaba a Civilne zaštite Jelka Milićević rekla je kako je Štab pored prekršajnih, preporučio i krivične sankcije za one koji ne poštuju izrečene mjere samoizolacije, naredovnoj pres konferenciji Kriznog štaba CZ u Sarajevu.

Naime, Štab je uputio preporuku koja je vezana za sankcije za osobe koji krše mjere samoizolacije:

“Stožer CZ uputio je preporuku o sankcijama za ljude koji krše mjere izolacije. Preporučujemo kantonima, inspekcijama i MUP-ovima, da pored prekršajnih mjera koriste odredbe Krivičnog zakona u smislu krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja i širenja zaraze te sprečavanja službene osobe u vršenju službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.”, rekla je Milićević.

Prema procjenama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, dodala je Milićević, suočeni smo s problemima koje imaju i zemlje okruženja te je pozvala da se ne krše mjere samoizolacije kako te osobe ne bi dovodile u pitanje svoje zdravlje, zdravlje svojih najbližih i okoline.

Druga mjera odnosi se na objavu imena i prezimena, te mjesta prebivališta za one koji krše pravila izolacije,a treća preporuka odnosi se na kantonalne štabove CZ koji treba da nađu adekvatan prostor za smještaj onih koji moraju biti u izolaciji, rekla je Milićević.

“Pozivamo građane, jer su oni važna karika, da prijave sve one koji se ne pridržavaju zapovijedi o izolaciji”, rekla je Miličević.

U BiH stalno ulazi roba, neće biti nestašice životnih namirnica

Anis Ajdinović direktor FUZIP rekao je da su  federalni sanitarni inspektori na 15 graničnih prijelaza (GP) i Sarajevskom aerodromu u proteklih nekoliko dana zabilježili znatno manji broj putnika koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

Naveo je da je još velika koncentracija putnika na GP Orašje, Bosanski Šamac i Kamensko, dok je na Bijači, Šamcu i Orašju pojačan promet roba, te da 84 federaaih sanitaaih inspektora na graničnim prelazima kontrolišu putnike i ispravnost svih roba:

” Imamo znatne količine i znatan broj pošiljki koje ulaze u BiH, što svim građania FBiH ukazuje da životnih namirnica ima i da ulaze u BiH, te da police neće biti prazne. Sve robe se kontrolištu od strane akreditiranih laboratorijskih kuća”, rekao je Ajdinović.

Dodao je kako je izrečeno 14821 rješenjem o mjerama izolacije za putnike koji su ušli u BiH i da po pitanju praćenja imaju sve bolju koordinaciju sa kantonalnim upravama policije, te inspektoratom RS.

“Za 1554 lica poslali smo podatke inspektoratu RS, kako bi mogli provjeriti, kao i za 149 lica u Brčko distriktu i njihov eprovjere za lica koja su ušla u FBiH,a prebivalište im je u FBiH.

Dodao je kako su do ovog trenutka uputili 157 zbirnih službenih zabilješki o licima koja krše mjere izolacije.

U stalnom smo kontaktu s Agencijom za zaštitu ličnih podataka oko javnog objavljivanja imena i prezimena te mjesta boravka. U ovom trenutku imamo podatake o 38 lica koji su kršili mjere izolacije. Detaljno ćemo razmotriti i objaviti imena i prezimena , te mjesto prebivališta” rekao je Ajdinović.

Dodao je i kako se nekoliko lica koji su na spisku prijavili da su bili u izolaciji, te rekao kako će provjeriti te podatke i objaviti ih.