Kantonalni štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je nove zapovijedi. Ovaj štab trenutno razmatra i uvođenje izolaacije cijelog kantona, a za sada su uvedene rigoroznije mjere na putevima unutar kantona i na ulazima u kanton, koje nadgleda MUP HNK.

Gledajte konferenciju za novinare Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona.

  • Zapovijeda se obustava posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru, na području HNK.
  • Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija
  • Zapovijeda se domovima zdravlja u HNK da organiziraju pružanje žurnih stomatoloških usluga građana.
  • Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da odmah ustroje mobilne timove matičnih ureda u svakoj općini/gradu u HNK i odmah javno objave njihove kontakte kako bi, po pozivima osoba starijih od 65 godina života kojima je onemogućeno kretanje, išli na kućne adrese i izdavali potrebne punomoći. Zapovijed se izdaje u svrhu omogućavanja starijim osobama da mogu opunomoćiti mlađe članove obitelji za rješavanje svakodnevnih životnih potreba (podizanje novca s banke, podizanje mirovine, preuzimanje poštanskih paketa…).