Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine zatražila je od nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće za smještaj žena i djece žrtava nasilja da odgovore smatraju li da aktuelna situacija u vezi sa koronavirusom ima potencijal da utiče na porast slučajeva nasilja u porodici ili očekuju da intenzitet tog problema bude nepromijenjen.

U uslovima vanrednog stanja, kao što je trenutna situacija sa COVID-19, raste opasnost od nasilja prema ženama i djeci jer je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja.

S ciljem planiranja interventnih mjera, Agencija za ravnopravnost spolova je zamolila organizacije da odgovore da li smatraju da trenutna situacija (kućna izolacija članova porodice, strah, psihoza, policijski čas, poremećaj u snabdijevanju) ima potencijal da utiče na porast slučajeva nasilja u porodici u našoj zemlji.

Agencija traži i odgovor da li su postojeći kapaciteti usluge SOS telefona dovoljni da odgovore na eventualni porast telefonskih poziva, kao i koji oblik asistencije bi bio potreban da bi se prevazišli eventualni problemi nedostatka kapaciteta postojeće usluge SOS telefona (npr. uvođenje nove SOS linije, finansijska pomoć za dodatno osoblje…)

Nakon što dobije potrebne odgovore od nevladinih organizacija koje rade direktno sa žrtvama nasilja, Agencija će početi realizaciju predviđenih mjera s ciljem smanjenja opasnosti od nasilja nad ženama i djecom.