Novi Federalni štab civilne zaštite održao je večeras prvi sastanak u Sarajevu gdje su donijete ključne odluke vezane za krizu uzrokovanu koronavirusom u Bosni i Hercegovini.

Donijeta je Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa u vrijednosti od 7.128.012,00 KM. Radi se o nabavci zaštitnih maski, dezinfekcionog sredstva, zaštitnih rukavica, zaštitnih odijela, zaštitnih naočala i 170 hiljada testova za detekciju koronavirusa.

Usvojen je prijedlog za preduzimanje hitnih mjera na reduciranju broja graničnih prelaza na kojima je osigurana 24-časovna sanitarna kontrola federalnih inspektora i upućen je prema Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.

Iz policijskog časa se izuzimaju i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Ovaj izuzetak se odnosi na domaće i strane državljane, vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.