Opština Srebrenica za sve građane, koji se nalaze u kućnoj izolaciji, a nisu pod nadzorom Doma zdravlja, organizuje psihološko savjetovanje radi što lakšeg prevazilaženja situacije nastale zbog koronavirusa.

Sve osobe koje smatraju da im je neophodna pomoć u vidu psihološkog savjetovanja, mogu se obratiti timu koji je formiran u Odjeljenju za mentalno zdravlje u Srebrenici.

BOJANA ILIĆ, psiholog

„ Dogovor je da u nekom narednom periodu obavljamo telefonske pozive sa osobama koje se nalaze u izolaciji. Takodje,osobe koje nisu u izolaciji, a zbog novonastale situacije, osjećaju psiholške poteškoće, mogu dodatno da se obrate našem timu.“

Predstavnici Centra za mentalno zdravlje ohrabruju građane da se ne ustručavaju i potraže pomoć.

BOJANA ILIĆ, psiholog

„Ukoliko imate poteškoća, nemojte da se ustručavate da se javite i potražite stručnu pomoć jer je briga o mentalnom zdravlju, bitna je jednako kao i briga o fizičkom.“

Psihološka pomoć se posebno preporučuje ranjivim grupama stanovništva.

BILJANA VUKOSAVLJEVIĆ, psiholog

„Oni koji su posebno osjetljivi i trpe određeni psihološki pritisak su osobe sa smetnjama u razvoju…starija lica, osobe koja imaju drugu vrstu oboljenja, kao što su hronična oboljenja i maligna.“

Predstavnici Centra za mentalno zdravlje pozvali su građane da se ponašaju odgovorno i prilagođavaju datoj situaciji.

BILJANA VUKOSAVLJEVIĆ, psiholog

„Ono što je apel građanima je da se ponašaju odgovorno prema sebi i prema drugima. Vezano za naš tim psihologa, želim jos jednom da istaknem da se naši brojevi za kontaktiranje nalaze, i dostupni su na sajtu opštine.

Mjesta za paniku nema, potrebno je samo pridržavati se datih upustava, i slijediti instrukcije nadležnih, zaključuju naši sagvornici.