Održana je 8. vanredna sjednica Savjeta ministara BiH. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija će potpisati i uputiti pismo Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane o namjeri BiH da potpiše Zajednički sporazum o javnim nabavkama, koji je inicirala Evropska komisija.

Svrha mehanizma ovog zajedničkog sporazuma je da se omogući pravedniji pristup hitno potrebnim mjerama medicinske zaštite, uključujući balansirane cijene za zemlje korisnice/učesnice Sporazuma.

Zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova da ispita mogućnost provođenja posebne procedure ratifikacije ovog sporazuma, kako bi se ubrzala njegova primjena.

Aerodromi u BiH zatvoreni do 30.4. do 24:00.

Na ovaj način zabranjuje se slijetanje na aerodrome i polijetanje sa aerodroma u Bosni i Hercegovini svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Izuzetak su, između ostalih, humanitarni letovi, hitan medicinski prevoz, prevoz u cilju traganja i spasavanja, te prevoz pošte i robe, kao i tehnički letovi bez iskrcavanja putnika i prinudna slijetanja.

Usvojena zajednička listi vitalnih proizvoda utvrđena od strane CEFTA-e

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zajedničku listu dostaviće svim nadležnim institucijama u BiH za ovu oblast.

Ova lista, između ostalog, uključujuje meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, povrće, voće.

Lista osnovnih proizvoda važnih za stanovništvo biće tretirana kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prelazima.

Usvojen je prijedlog CEFTA-e u cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovne robe sa zapadnim Balkanom.

Cilj ovog dokumentaje da se olakša trgovina i transport robe baveći se samo onim dodatnim mjerama predostrožnosti koje su poduzete ili se trebaju poduzeti kako bi se spriječilo širenje pandemije Kovid-19.

Zajedničkim mjerama želi se unaprijediti komunikacija, uspostviti „zeleni“ prioritetni koridor za zapadni Balkan, maksimalno povećati korištenje drumske mreže, te pažnja usmjeriti na zajedničke granične prelaze.

Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje

Ovom odlukom Savjet ministara Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave virusa SARS -КoV2 te zadužilo nadležne institucije, tijela i organe u Bosni i Hercegovini da provedu potrebne procedure za njen prihvat.

Raspodjelu sredstava pomoći, materijalnih i finansijskih, vršiće Savjet ministara Bih na prijedlog Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje.

Radi se o medicinskoj opremi, sredstvima i materijalima za detekciju zaraženih virusom SARS-КoV2, zaštitnoj opremi, sredstvima za dezinfekciju, privremenim objektima, terenskim bolnicama, agregatima, kao i finansijskoj pomoći.

Angažovanje Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u sprečavanju širenja koronavirusa

Zaključeno je da ustupanje objekata Oružanih snaga u kojima su smješteni pripadnici OS BiH radi mjera predostrožnosti i zaštite ne treba provoditi do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva BiH.

Ministarstvo odbrane će, u skladu sa raspoloživim resursima odobravati sredstva i opremu u koordinaciji sa Koordinacionim tijelom Savjeta ministara BiH za zaštitu i spašavanje, a po prethodnoj procjeni ovog tijela da su iscrpljene mogućnosti i resursi opštinskih, kantonalnih i entitetskih kriznih štabova formiranih za suzbijanje uticaja i širenje korona virusa.