Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, u odgovoru na pandemiju koronavirus i situaciju koja je prouzrokovana u BiH, obezbijedilo je donacije od Turske u iznosu od 52.000 eura, od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta 60.000 franaka, te od Švicarskog Crvenog križa, također, 60.000 franaka – rekao je danas generalni sekretar Društva Rajko Lazić, u razgovoru s ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem.

Također, Društvo Crvenog krsta/križa BiH podijelilo je, za potrebe Crvenog krsta RS i Crvenog krsta FBiH, oko 500.000 KM. Pomoć je podijeljena općinskim organizacijama Crvenog krsta, te stavljena na raspologanje kriznim štabovima entiteta i Brčko Distriktu – saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Uspostavljene su i dvije platforme, jedna za praćenje situacije s koronavirusom, a druga je za migrantsku situaciju.

Crveni krst kroz svoju strukturu radi informiranje stanovništva dijeljenjem letaka i promo materijala u cilju podizanja svijesti od opasnosti, ali i sistema zaštite od virusa COVID-19. Crveni krst vrši i podjelu osnovnih potrepština za starije i one koji su izolaciji.

Također, Društvo radi dezinfekciju terena u Brčkom, kao i ambulantni prevoz. Uspostavljene su i SOS telefonske linije za pružanje psiho-socijalne podrške stanovništvu.

Radončić je u potpunosti podržao rad te organizacije i istaknuo iznimnu važnost njene dosadašnje pomoći, ali je potencirao i važnost međunarodnih konekcija i transparentnosti u radu svih koji se bave humanitarnom aktivnošću – navodi se u saopćenju iz Ministarstva sigurnosti BiH.