Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine danas je usvojilo Pismo namjere s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži finansijsku podršku u okviru instrumenta za brzo finansiranje, u sklopu napora na suzbijanju širenja virusa korona.

Na sjednici, koju je sazvao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, konstatirano je da je fiskalna pozicija BiH značajno popravljena u toku trajanja prethodnog aranžmana s MMF-om, što je omogućilo određeni fiskalni prostor da se pokrije dosadašnja ekonomska cijena pandemije virusom korona, te da je suficit u posljednje dvije godine u prosjeku bio blizu dva posto bruto domaćeg proizvoda.

Očekivanje je da će fiskalna pozicija ove godine biti deficit, zbog značajnog smanjenja prihoda u budžetima, mnogo veće potrošnje na zdravstvo, te dodatne socijalne i ekonomske podrške iz budžeta usljed posljedica izazavanih pandemijom virusa korona.

Sredstva MMF-a će biti iskorištena za povećanje potreba u zdravstvu i za finansiranje mjera ekonomske stabilizacije, a očekuje se da će instrument za brzo finansiranje djelovati i kao katalizator za podršku drugih međunarodnih finansijskih institucija.

Pored Pisma namjere, Fiskalno vijeće BiH je usvojilo i Izvještaj o izvršenju budžeta tog vijeća za 2019. godinu, te Prijedlog budžeta Fiskalnog vijeća BiH za 2020. godinu.