Poreznim obveznicima koji elektronski podnose svoje porezne prijave od danas je omogućena nova usluga pregleda sintetičke i analitičke porezne kartice, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.

”Pozivamo sve porezne obveznike da koriste ovu uslugu i da nakon podnešenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere da li je zaduženje i uplata evidentirana i na vašaoj kartici u Poreznoj upravi”, navode u saopćenju PU FBiH.

Korištenjem ove usluge, naglašavaju, korisnici će biti sigurni jesu li njihova zaduženja i uplate tačne, raconalizirati svoje poslovanje.

U saopćenju se dodaje, da će na taj način biti olakšana koomunikacija sa Poreznom upravom i omogućit će se brže dobijanje uvjerenja o plaćenim obavezama.