Stanje na cestama 02. 04. 2020. u 07 : 30 sati

Slaba do umjerena frekvencija vozila karakteriše saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH. Pažnja se skreće na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Apeluje se na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od korona virusa. Podsjeća se da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15.04.

Na graničnom prelazu Gradiška duge su kolone teretnih vozila na ulazu u našu zemlju.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Granična policija BiH dobila obavijest od Hrvatske da će od danas privremeno zatvoriti sve granične prijelaze
za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. (Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Hrvatska Dubica, Gabela Polje).