MATEMATIKA

Lekcija: Pravilna trostrana piramida I
Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 9. razreda

Zadatak 1.

B = 27√3 cm

H = 4cm


P = ? V = ?