INFORMATIKA

Lekcija: Programiranje II
Čas održao: Nermin Šehić, developer Tershouse Coworking Space

Lekcija za više razrede i napredne

Na prošlom času smo započeli uvod u programiranje, spomenuli smo HTML i spomenuli neke osnovne tagove. Danas ćemo se baviti sa malo naprednijim stvarima ‒ pokazaćemo seriju HTML tagova koji će vam omogućiti da složite blok na vašem web sajtu.
Za ovu lekciju biće vam potrebno znanje iz prethodne lekcije, pa preporučujemo da ponovite gradivo i prođete kroz primjere ponovo kako biste mogli pratiti nastavak.