TEHNIČKA KULTURA

Lekcija: Podjela saobraćaja i saobraćajna sredstva
Čas održao: prof. Ibrahim Dedić, JU OŠ Kovačići

Lekcija za učenike 6. razreda

Istražujemo oblast saobraćajno-tehničke kulture i govorimo o vrstama saobraćaja, javnim putevima, o saobraćajnim sredstvima, te saobraćajnim znakovima.