Isplate penzija na kućnu adresu putem BH Pošte

Korisnici koji penzije/mirovine primaju putem BH Pošte svoje će penzije/mirovine kao i do sada dobiti na kućnu adresu.

Isplata penzija/mirovina kreće početkom naredne sedmice i BH Pošta će, poštujući usvojene mjere Kriznog štaba, koje se odnose na oprez u komunikaciji sa korisnicima penzija/mirovina, nastojati, u što kraćem roku završiti isplatu.

Preventivne mjere zaštite

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa, te zbog zaštite radnika BH Pošte i korisnika naših usluga, BH Pošta ulaže maksimalne napore da naši korisnici ne budu uskraćeni za naše usluge, uključujući i sve korisnike penzija/mirovina, da i u ovim vanrednim uslovima rada, svoje penzije/mirovine dobiju na kućnu adresu.

S tim u vezi, korisnici koji svoje penzije/mirovine primaju na kućnu adresu dužni su, u cilju svoje zaštite i zaštite radnika BH Pošte, prilikom posjete poštonoše nositi zaštitne maske i rukavice. Također, preporuka je da svaki korisnik penzije/mirovine obezbijediti olovku za potpis čeka kako bi se, i na taj način, smanjila mogućnost zaraze.

Molimo naše korisnike da se pridržavaju navedenih mjera zaštite

Korisnici kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora

Za one korisnike koji su u posebnoj zdravstvenoj izolaciji, poštonoša će iznos penzije/mirovine zajedno sa čekom prethodno ubaciti u kovertu, pozvoniti na vrata te ostaviti kovertu ispred vrata.

Korisnik penzije/mirovine je dužan u priustvu poštonoše uzeti kovertu, izbrojati novac, potpisati ček te isti vratiti u kovertu i kovertu ostaviti ispred vrata. Poštonoša će za to vrijeme biti na preporučenoj udaljenosti od najmanje 2 metra, nakon čega će preuzeti kovertu sa potpisanim čekom.

Na taj način će se smanjiti vrijeme neposrednog kontakta poštonoše i korisnika.

Podsjećamo, da su radnici BH Pošte uz zdravstvene i radnike u prodaji jedni od najizloženijih zarazi korona virusom, te molimo korisnike penzije/mirovina za razumijevanje te poštivanje propisanih mjera prilikom isplate penzija/mirovina.

Hrvatska pošta Mostar: Beskontaktna isplata mirovina rješenje koje nudimo svim bankama

Zbog novih okolnosti vezanih za pojavu pandemije korona virusa, HP Mostar je prilagodila postojeće modele dostave pošiljaka u kojima je neophodan kontakt poštara i primatelja, zbog same prirode usluge, a i zahtijeva da korisnik uručenje potvrdi potpisom.

Uzimajući u obzir izloženost poštara, kako i naših korisnika standardnim načinom dostave pošiljaka ili isplate mirovina za koje se zahtijeva potpis primatelja, HP Mostar je uvela model „beskontaktne dostave“ te propisala način na koji će se dostava ili isporuka mirovina obavljati u okolnostima pandemije.

Poštar – Pripremljen novac za mirovine skupa sa čekom pakira u otvorenu kovertu, pozvoni na vrata, odloži novac u kuverti na kućnom pragu, te se udalji minimalno 2 metra;

Umirovljenik – Preuzima kuvertu, prebroji novac, svojim olovkom potpisuje ček, ostavlja potpisan ček ispred vrata i zatvara vrata;

Poštar – preuzima potpisani ček od mirovine, čim je beskontaktna dostava izvršena.

Posebno molimo naše korisnike mirovina da budu strpljivi jer će gore propisani model beskontaktne dostave od naših poštara zahtijevati malo više vremena za obavljanje usluge isplate mirovina na domu.

Svim bankama koje rade isplate mirovina na području koje dostavom pokriva HP Mostar nudimo dostavu mirovina putem vrijednih pisama, uz napomenu kako će se i za ovu vrstu usluge primjenjivati „beskontaktna dostava“, kako bi zaštitili i poštare i umirovljenike.

HP Mostar već ima potpisane ugovore sa svim bankama o ugovornoj predaji poštanskih pošiljaka. Za isplatu mirovina odnosno dostavu istih koristeći uslugu vrijednog pisma nije potrebno sklapati posebne ugovore, pa je s toga ovaj model isplate mirovina za umirovljenike koji primaju mirovne preko banke spreman odmah.

Budimo odgovorni. Zaštitimo sebe i druge, zdravlje je na prvom mjestu.