Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je Instrukciju o načinu privremene isplate penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja sa bankovnih računa za lica sa navršenih 65 i više godina života koja su pod trenutnom zabranom ili ograničenjem kretanja na teritoriji Republike Srpske zbog sprječavanja širenja virusa korona.

S ciljem olakšavanja isplate penzija i ostalih primanja za vrijeme trajanja vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa, korisnicima istih je omogućeno da podizanje novčanih sredstava sa bankovnog računa obave na dva načina:

  • Ovlaštenjem drugog lica putem jednokratnog Punomoćja, za koje nije potrebna ovjera kod nadležnog organa već samo lični dokumenti punomoćnika i korisnika primanja. Maksimalan iznos za isplatu ovim putem ne može biti veći od iznosa jedne mjesečne penzije ili drugog mjesečnog primanja.
  • Ličnim odlaskom u banku koja je dužna organizovati radno vrijeme u satima kada je licima sa 65 i više godina starosti dozvoljeno kretanje.

Detalji Instrukcije i obrazac Punomoćja su dostupni na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srpske u sekciji: Sanacija posljedica virusa korona.